Rehabilitacja po endoprotezie stawu ramiennego

Rehabilitacja po endoprotezie stawu ramiennego to najistotniejsza część etapu pooperacyjnego. Od niego zależy końcowy efekt leczenia. Przy odpowiednim zaangażowaniu pacjenta może być bardzo zadowalający.

Moment rozpoczęcia zależy od typu endoprotezy. Najwcześniej mogą zacząć, bo już po kilku dniach od operacji, pacjenci po endoprotezach odwróconych i tych, u których endoprotezy wszczepiono planowo z powodu zmian zwyrodnieniowych. Pacjenci, u których w trakcie operacji odtwarzano jeszcze przyczepy mięśni, muszą przejść 4-5 tygodniowy okres unieruchomienia.
Rehabilitacja może z powodzeniem przebiegać w przychodniach ambulatoryjnych.

Głównym jej celem jest odtworzenie funkcji czynności dnia codziennego i osiągnięcie możliwie największej sprawności bez dolegliwości bólowych.
Cały okres rehabilitacji trwa nie krócej niż 12 tygodni i podzielony jest na cztery etapy. W trakcie fizjoterapii równolegle, z dużą ostrożnością, odtwarza się zakres ruchu w stawie, stabilizację obręczy barkowej i kończyny górnej oraz poprawia funkcję.

O przejściu do kolejnego decyduje fizjoterapeuta przeprowadzający usprawnianie na podstawie tolerancji pacjenta na ból, pomiarów okresowych, postępów i aktualnej fazy gojenia się tkanek. O zakończeniu rehabilitacji decyduje osiągnięty efekt. Większość funkcji dnia codziennego możliwe jest do wypracowania w 3 do 4 miesięcy. Część pacjentów kontynuuje rehabilitację z przerwami nawet do roku od operacji.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!