Masaż leczniczy

Masaż leczniczy jest jedną z ważnych składowych leczenia w kompleksowej fizjoterapii. Istnieje wiele rodzajów masażu leczniczego wykonywanych ręcznie lub za pomocą specjalnej aparatury. Najbardziej znaną formą jest masaż klasyczny i segmentalny. Masaż klasyczny można wykonać jako zabieg ogólny (całego ciała), odcinkowy (np. jednej z kończyn) lub miejscowy (masaż okolicy jednego stawu). Masaż segmentalny jest jednym ze sposobów, za pomocą którego przez oddziaływanie na powierzchnię skóry pacjenta można wpłynąć na odległe ogniska chorobowe na drodze odruchowej. Masaż klasyczny i segmentalny wykonuje się za pomocą specjalnej kombinacji technik chwytów ręcznych (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wstrząsanie, wibracja).

Wpływ masażu na organizm wyraża się w formie wystąpienia odczynu. Wyróżniamy odczyny miejscowe, czyli takie które występują w tkankach bezpośrednio poddanych masażowi i ogólnoustrojowe, wywierające wpływ na narządy wewnętrzne.

Do odczynów miejscowych możemy zaliczyć:

  • miejscowe rozszerzenie światła naczyń krwionośnych objawiające się poprzez lokalne zaczerwienienie skóry,
  • poprawę fizjologicznego napięcia i trofiki tkanek,
  • rozluźnienie wzmożonego napięcia mięśni i tkanki łącznej podskórnej,
  • złagodzenie dolegliwości bólowych.

Odczyny ogólne to:

  • działanie pobudzające lub uspokajające na ośrodkowy układ nerwowy,
  • odruchowe działanie na narządy wewnętrzne,
  • wpływ na ogólną przemianę materii i termoregulację organizmu.

Masaż leczniczy jest doskonałą formą uzupełniającą działanie kinezyterapeutyczne i fizykoterapeutyczne. Jest również doskonałym zabiegiem wpisującym się w profilaktykę zdrowego stylu życia. Redukuje stres, poprawia samopoczucie i działa relaksująco.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!